​Szymon Gołaszewski

​Trener grup usteckich numer 1, 2 i 3

​Żołnierz zawodowy w Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej w Ustce. Trener usteckich grup w PAP Grasz.