Klub Sportowy „Grasz” Dwumiasto,

dąży do integrowania środowisk rodzicielskich i społeczności lokalnej, w szczególności Miasta i Gminy Ustka oraz Miasta i Gminy Słupsk, poprzez szerzenie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży, w tym organizowanie wspólnych imprez sportowych dla mieszkańców Dwumiasta. Stąd też powstała idea uczestniczenia w rozgrywkach organizowanych przez Pomorski Związek Piłki Nożnej pod szyldem Dwumiasta i obecnie w tych strukturach funkcjonuje 9 drużyn.

Klub „GRASZ” DWUMIASTO, zakłada również organizowanie turniejów z ościennymi klubami piłkarskimi, organizowanie wyjazdów na zawody sportowe i planowanie wydarzeń dla całych rodzin.

Uczestniczenie w rozgrywkach PZPN i organizowanie wydarzeń sportowych oraz stworzenie atrakcyjnej alternatywy dla dzieci spędzenia wolnego czasu, wskazanie młodym ludziom przykładu osiągania satysfakcji i sukcesu poprzez wysiłek i pracę to główne założenia Klubu. Wspólne spędzenie czasu na świeżym powietrzu w ramach rywalizacji sportowej pozwoli na nawiązanie nowych znajomości, poznanie rówieśników z innych miejscowości, wzrost integracji w grupie rówieśniczej, wzrost wzajemnego zaufania i podniesienie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach stresowych. Nie można zapomnieć również o tym, że rozgrywki sportowe pomogą podnieść umiejętności sportowe dzieci w zakresie piłki nożnej oraz wpłyną na kształtowanie pozytywnych cech charakteru i pożądanych postaw społecznych, wzrost samodyscypliny, aktywności, inicjatywy i odpowiedzialności. Poza tym wydarzenia sportowe, w tym turnieje i sparingi, to z pewnością jedna z niewielu inicjatyw, która wobec zacieśniania współpracy w ramach idei Dwumiasta, przyczyni się do identyfikacji mieszkańców z tą ideą, niosąc na przyszłość długotrwałe efekty.

Klub realizuje szkolenie w piłce nożnej od 2013 roku. Corocznie rozwija swą działalność, tworząc nowe grupy rozgrywkowe i kontynuując rozgrywki w starszych rocznikach.

Dane Klubu

Forma prawna: Stowarzyszenie Rejestrowe,
Numer Krs: 0000770948,
Kod pocztowy: 76-270, Ustka,
Ulica: UL. PRZYLESIE 1/26,

Kontakt:

Adres e-mail: ksgraszdwumiasto@wp.pl
Numer telefonu: 793772588